Marcel Miracle
Leiris & Co au Centre Pompidou Metz
04/05/2015 - 14/09/2015